Prijava     Registracija    

српски serbian srpski english ufl

cosak

IMOmath

Forum     Српска математичка олимпијада и Изборно такмичење за ММО 2017 - жалбе
Ово је портал за приговоре на оцењивање СМО 2017 (препоручује се Mozilla Firefox). Погледајте упутство за коришћење форума.

Rezultati takmičenja se očekuju danas (1. aprila) u kasnim večernjim satima. Rok za slanje žalbi je sutra (2. aprila) u 11:30. Vaše žalbe i naši odgovori biće javni.

Postavljeno: 04/01/2017 u 06:04:32     Autor dusandjukic

Poštovana komisijo, prilažem žalbe na sledeće zadatke:

Žalba na 3. zadatak:
Ograničio sam broj operacija koje mogu da se urade na svakoj sijalici. Trebalo je još videti koliko centralna sijalica smanjuje broj operacija koje će ostale sijalice moći da urade, ako se na njoj radi potez. Mislim da ovo nije bilo toliko daleko od rešenja i da zaslužuje više poena.

Žalba na 4. zadatak:
Drugi takmičari su na sličan način rezonovanja, primećivanjem nekih nejednakosti brzo dolazili do rešenja tako da mislim da nisam bio toliko daleko od rešenja.

Žalba na 5. zadatak:
Ako možete da pogledate zadatak još jednom, da li sve što sam pokušao ne vredi ni jedan poen.

Hvala unapred

Postavljeno: 04/01/2017 u 17:04:57     Autor smo2017-cinober

Поштована комисијо, улажем жалбе на следеће задатке:

2. задатак: Свестан сам тога да сам испустио случај када су све три паралелне, ипак сматрам да он не вреди тај 1 поен који ми је скинут са задатка.

4. задатак: У посматрању мог рада не видим неку грешку, надам се да можете да ми укажете на њу ако постоји.

3. и 5. задатак: Верујем да сам у оба задатка написао смислене ствари, за које се надам да вреде још неки поен.

Хвала унапред.

Postavljeno: 04/01/2017 u 17:04:17     Autor smo2017-bez

Poшtovani,
Жalim se na drugi i чetvrti zadatak.
Drugi zadatak
Taчka F uvek postoji, makar to bila i beskonaчna taчka (ako su AB i CD paralelne) tako da se i taj sluчaj trivijalno svodi na ono шto sam napisao (zbog чinjenice da su radikalne ose paralelne ako se ne seku u jednoj taчki).

Чetvrti zadatak
U ovom zadatku sam predao dva papira. Na osnovu broja poena pretpostavljam da je pregledan samo jedan papir (onaj na kome nije reшenje veћ samo ideja) i gde sam naveo na kraju da pogledate drugi papir na kome je reшenje (pitao sam чlana komisije da li je problem da predam oba papira i reчeno mi je da nije). Na drugom papiru шifra je zapisana malo zavuчeno, шto je moжda uzrok zabune. Ukoliko sam dobio 2 poena na papir sa reшenjem, molim za objaшnjenje.

Postavljeno: 04/01/2017 u 18:04:47     Autor smo2017-magenta

Поштована комисијо улажем жалбу на следеће задатке:

Задатак 4. Уочио сам грешку при преписивању у случају 2 када је \( l> k \) насталу у тренутку када је рачун до краја тривијалан. Наиме требало је:

\( a^2+a\geq k(a+1)(k+a+1)-k+k+a+1=k(a+1)(k+a+1)+a+1\geq (a+1)^2+a+1 \). Контрадикција. Верујем да је овај задатак суштински комплетно урађен за 7 поена јер та грешка не утиче никако на решење.


Задатак 3. Поступак за одређивање горњег ограничења је правилан (повећавање величине А барем за 3) али сам погрешно извео крајњу конфигурацију сијалица. Правилна крајња конфигурација је када је \( А> =2^{n+1}-4 \) (када је угашена само сијалица у средини или једна поред ње или обе) и добије се оцена да је број корака највише

\( \lfloor{\frac{A-1}{3}}\rfloor=\lfloor{\frac{2^{n+1}-5}{3}}\rfloor. \)

tirkizni

Хвала унапред!

Postavljeno: 04/01/2017 u 18:04:11     Autor tirkizni

Poštovana komisijo, ulažem žalbe na sledeće zadatke:
1. zadatak
Jasno mi je da rešenje nije u potpunosti tačno, ali isto tako mislim da je do određenog dela korektan način, te mislim da vredi neki bod.Takođe sam naglasio i kada važi jednakost, što se često uzme u obzir.
6. zadatak
Svestan sam svoje greške u važnom delu dokaza, ali mislim da deo dotle vredi određen broj poena, s obzirom na uočene tetivne četvorouglove, jednake uglove i slične trouglove.
Unapred zahvalan, pozdrav.

Postavljeno: 04/01/2017 u 19:04:56     Autor smo2017-narandzast

Postovana komisijo,

Zalba na 4. zadatak,
Smatram da je zadatak tacno urađen i najiskrenije bih voleo da se ponovo pogleda. Resenja zadataka nisam uspeo da nađem na sajtu, pa nisam uspeo detaljno da sagledam gde sam potencijalno pogresio, ali sam misljenja da je tacno.

Zalba na zadatak 5.
Resenje je tacno dobijeno, konstruisan je primer i objasnjen i trebalo bi da zadatak zasluzi svih 7 poena. Napravljen je lapsus, greska u brzini, na drugoj strani petog zadatka (nastavak 1) i na slici su u prvoj koloni tabele 6x6 slucajno nacrtane dame za jedan red vise, sto kvari celo resenje (deluje kao da se vise od jedne dame međusobno napadaju). Da je ovo lapsus govori da je na sledecoj strani (nastavak 2) ista slika dva puta nacrtana ali na pravi nacin (postavljanje 8 dama na tablu 6x6). Smatram da taj lapsus ne treba da oduzima nijedan poen.

Unapred hvala!

Postavljeno: 04/01/2017 u 20:04:20     Autor smo2017-sivi

Поштована комисијо,
Жалим се на 3. и 5. задатак. У њима сам писао тачне ствари и мислим да их треба оценити неким природним бројем.
Унапред захвалан,
Љубичасти

Postavljeno: 04/02/2017 u 05:04:20     Autor smo2017-ljubicasti

Поштована комисијо,
Улажем жалбу на 4. и 6. задатак у смислу да се по могућности поново прегледају.
Унапред хвала

Postavljeno: 04/02/2017 u 05:04:11     Autor smo2017-crni

Poštovana komisijo,
ulažem žalbu na 6. zadatak. Objašnjenje:
Glavna ideja je da dokažemo da je \( R(P,F;B,C)\cdot R(Q,F;B,C)=1 \) odakle iz Leme 1(iz toga da važi jedan smer sledi da važi i drugi) sledi \( \angle PAB=\angle QAC \).Ako projektivitet kroz \( T \) slika bilo koju pravu koja ne seče \( k \) u beskonačnu pravu onda se \( \triangle ABC \) slika u jednakokraki \( \triangle A^{\prime}B^{\prime}C^{\prime} \)(zbog Leme 2) odakle zbog simetrije sledi \( R(P^{\prime},F^{\prime};B^{\prime},C^{\prime})\cdot R(Q^{\prime},F^{\prime};B^{\prime},C^{\prime})=1=R(P,F;B,C)\cdot R(Q,F;B,C) \).

Unapred zahvalan,
Zeleni.

Postavljeno: 04/02/2017 u 05:04:02     Autor smo2017-zeleni

smo2017-cinober:

3. Gornje ograničenje po kriterijumu vredi 3 poena, a konstrukcija 4. Ovde je napravljen prilično mali pomak ka gornjem ograničenju, što ne vredi više od 1 poena.

4. Prezentovani postupak ne vodi ka rešenju.

5. Tačno rešenje zadatka je da se može postaviti \( 2689 \) kraljica, pa je konstrukcija za \( 2017 \) kraljica vrlo slaba.

smo2017-bez:

2. Izostavljanje paralelnosti je po kriterijumu vredelo -1 bod.

3. i 5. Nije načinjen pomak u rešavanju zadatka.

4. Obrazloženje koraka \( xa^2+1\leqslant a^3+x\Rightarrow x\leqslant a \) nije baš trivijalno (i čak ne važi za \( a=1 \)), i bilo je potrebno detaljnije ga ispisati.

smo2017-magenta:

2. Beskonačno daleke tačke mogu se posmatrati samo u slučaju kada su sva korišćena tvrđenja projektivna, a što ovde nije ispunjeno (npr. Brokarova teorema, radikalne ose).

4. Žalba se delimično usvaja: +1 poen. Slučaj \( a< sk \) je teži, a on nije korektno rešen (pošto \( s \) i \( k \) zavise od \( n \), ne može se tvrditi da će za dovoljno veliko \( n \) važiti \( n(a-sk)< -sk \)).

smo2017-tirkizni:

3. Gornje ograničenje po kriterijumu je vredelo 3 poena a konstrukcija 4 (pri čemu u radu konstrukcija nije ni započeta).

4. Žalba se delimično usvaja: +1 poen.

smo2017-narandzasti:

1. Primenjena AK nejednakost ne vodi ka rešenju (nejednakost koja posle preostaje da se dokaže nije tačna: npr., \( a=b=0.001 \), \( c=0.998 \)).

6. Iz \( \triangle COB\sim\triangle ROS \) ne sledi direktno \( CB\parallel RS \), a dobijeni zaključci su vrlo jednostavni i ne vrede poen.

smo2017-sivi:

4. Iz \( n\mid c-f \) sledi \( c=f+ln \) za \( l\in\mathbb{Z} \), a ne \( l\in\mathbb{N}_0 \). Propušten slučaj je teži deo zadatka.

5. Kada se polja \( (2,1) \) i \( (4,2) \) zamene tablama \( 6\times 6 \) posmatranim u zadatku, dve dame s tih tabli će se ipak napadati iako se ova polja originalno ne napadaju.

smo2017-ljubicasti:

3. Nije načinjen pomak u rešavanju zadatka.

5. Granica jeste pogođena, ali bez ikakvog valjanog dokaza.

smo2017-crni:

4. i 6. Komisija je ponovo pregledala zadatke, i u njima nije nađeno ništa što zavređuje poene.

smo2017-zeleni:

6. Primenom projektivne transformacije kružnica \( k \) se ne slika obavezno u kružnicu opisanu oko \( \triangle A^{\prime}B^{\prime}C^{\prime} \) nego u neku koniku (i slično za \( k_a \)), pa tačke \( P^{\prime} \) i \( Q^{\prime} \) nisu analogne tačkama \( P \) i \( Q \) za dobijenu konfiguraciju.

Postavljeno: 04/02/2017 u 09:04:47     Autor SMO2017-KOMISIJA

Овде се шаљу жалбе на оцењивање Изборног такмичења за ММО. Портал ће бити отворен када прелиминарни резултати буду објављени.

Postavljeno: 05/22/2017 u 04:05:21     Autor SMO2017_KOMISIJA

Поштована комисијо, улажем жалбу на 3. и на 5. задатак.
(У 3. мислим да сам доказао део под б).)

Такође бих желео да изразим велико незадовољство због околности које су пропратиле први дан овог такмичења. Неко је могао све време да проведе радећи 3. задатак под а, мислећи да је тачан, и тиме изгуби време за рад на другом задатку, на пример.

Хвала унапред, Варис

Postavljeno: 05/22/2017 u 12:05:54     Autor smo2017-Varys

Poštovana komisijo,
Hteo bih da se žalim da treći zadatak.
U delu pod a sam dao kontraprimer.
Što se dela pod b tiče, napisao sam da je identično kao deo pod a,
što i jeste. U slučaju da \( g(A+1)\neq g(A+1+2017) \) (što je po periodičnosti iz dela a ekvivalentno sa \( g(A+1)\neq g(A+1+2017^{2017}) \)) dokaz da je \( g(n)=n+1 \) je bukvalno ono što sam napisao u delu pod a.
U slučaju da je \( g(A+1)\neq g(A+1+2017) \) i \( g(A)\neq g(A+2017) \) dokazuje se isto kao deo pod a, samo svuda gde vidite A zamenite sa A-1.
Unapred hvala,
Bronn.

Postavljeno: 05/22/2017 u 13:05:29     Autor smo2017-Bronn

Poštovana komisijo,
Žalim se na 2. i 5. zadatak.
Mislim da su mi poeni nepravedno skinuti.
U oba zadatka sam uočio bitne činjenice (kao što je na primer u 5. posmatranje opadajućih nizova i nejednakosti vezane za njih) i napravio korake za koje znam da vode direktno ka rešenju. Zato smatram da na ovim zadacima treba da dobijem više poena.
Hvala unapred,
Jorah Mormont

Postavljeno: 05/22/2017 u 13:05:09     Autor smo2017-Jorah_M

Poštovana komisijo,
ulažem žalbu na 3. i 5. zadatak.
3. zadatak:
Naime ja sam u analiziranju funkcije \( g \) dokazao da mora da postoji \( r \) za koje važi da je \( g(n)=n+1 \) za \( n\le r-1 \) i da za svako \( a> r+1 \) važi da postoji \( d|g(r)-r-1 \)(takođe sam dokazao da možemo da pretpostavimo \( g(r)> r+1 \)) za koje važi
\( g(a+d)=g(a) \)(jer \( g(a+g(r)-r-1)=g(a) \)) što dokazuje da je funkcija periodična posle \( r+1 \) sa periodom \( d \). Onda u delu pod \( b) \) zbog gore navedenog \( d|2017 \) povlači \( A\le r \) odakle sledi \( n\le A-1\le r-1 \) tj. \( g(n)=n+1 \) čime je deo \( b) \) dokazan što sam i napisao.

Hvala unapred,
Theon Grejdžoj

Postavljeno: 05/22/2017 u 13:05:32     Autor smo2017-Theon_G

smo2017-Varys:

3. zadatak: Žalba se odbija. Nejednakost \( \sum_{i=1}^m x_{d_i-1}\geqslant \sum_{i=1}^m x_{d_i+1} \) nije tačna npr. za \( (5,1,2,-8) \). Primer pod b) nije nosio dodatne poene.

5. zadatak: Žalba se odbija. Nije dokazano da je parametar \( m \) iz \( t^{\prime}=mt_0 \) nenegativan.

smo2017-Bronn:

3. zadatak: Žalba se delimično usvaja: +1 poen.

smo2017-Jorah_M:

2. zadatak: Žalba se odbija. Dobijeni rezultati su vrlo sitni pomaci ka rešenju i po kriterijumu nisu nosili poene.

5. zadatak: Žalba se odbija. Urađeno vredi 1 poen. Zaključak da \( x_{i+3} \) nije veće od \( 0 \) ne važi za niz \( (5,1,2,-8) \).

smo2017-Theon_G:

3. zadatak: Žalba se delimično usvaja: +2 poena. U dokaznom postupku ima mnogo nedorečenosti, prevashodno u nekoliko formula broj iteracija može da bude negativan.

5. zadatak: Žalba se odbija. Načinjen pomak ne može biti vrednovan sa više od 1 poen. Predložene formule za \( C(n) \) nisu ispravne.

Postavljeno: 05/22/2017 u 15:05:39     Autor SMO2017_KOMISIJA

Poštovana komisijo,
u dokazu sam pretpostavio da je \( a\ge r+1 \) a u delu označenim \( (*) \) sam dokazao zašto možemo bez umanjenja opšteg da smatramo \( g(r)> r+1 \).
Theon Grejdžoj

Postavljeno: 05/22/2017 u 15:05:12     Autor smo2017-Theon_G


cosak
cosak cosak