Пријава     Регистрација    

српски serbian srpski english ufl

cosak

ИМОматх

Форум       Српска математичка олимпијада 2017 - жалбе
Ово је портал за приговоре на оцењивање СМО 2017 (препоручује се Mozilla Firefox). Погледајте упутство за коришћење форума.

Резултати такмичења се очекују данас (1. априла) у касним вечерњим сатима. Рок за слање жалби је сутра (2. априла) у 11:30. Ваше жалбе и наши одговори биће јавни.

Постављено: 04/01/2017 у 06:04:32       Аутор dusandjukic

Поштована комисијо, прилажем жалбе на следеће задатке:

Жалба на 3. задатак:
Ограничио сам број операција које могу да се ураде на свакој сијалици. Требало је још видети колико централна сијалица смањује број операција које ће остале сијалице моћи да ураде, ако се на њој ради потез. Мислим да ово није било толико далеко од решења и да заслужује више поена.

Жалба на 4. задатак:
Други такмичари су на сличан начин резоновања, примећивањем неких неједнакости брзо долазили до решења тако да мислим да нисам био толико далеко од решења.

Жалба на 5. задатак:
Ако можете да погледате задатак још једном, да ли све што сам покушао не вреди ни један поен.

Хвала унапред

Постављено: 04/01/2017 у 17:04:57       Аутор smo2017-cinober

Поштована комисијо, улажем жалбе на следеће задатке:

2. задатак: Свестан сам тога да сам испустио случај када су све три паралелне, ипак сматрам да он не вреди тај 1 поен који ми је скинут са задатка.

4. задатак: У посматрању мог рада не видим неку грешку, надам се да можете да ми укажете на њу ако постоји.

3. и 5. задатак: Верујем да сам у оба задатка написао смислене ствари, за које се надам да вреде још неки поен.

Хвала унапред.

Постављено: 04/01/2017 у 17:04:17       Аутор smo2017-bez

Поштовани,
Жалим се на други и четврти задатак.
Други задатак
Тачка Ф увек постоји, макар то била и бесконачна тачка (ако су АБ и ЦД паралелне) тако да се и тај случај тривијално своди на оно што сам написао (због чињенице да су радикалне осе паралелне ако се не секу у једној тачки).

Четврти задатак
У овом задатку сам предао два папира. На основу броја поена претпостављам да је прегледан само један папир (онај на коме није решење већ само идеја) и где сам навео на крају да погледате други папир на коме је решење (питао сам члана комисије да ли је проблем да предам оба папира и речено ми је да није). На другом папиру шифра је записана мало завучено, што је можда узрок забуне. Уколико сам добио 2 поена на папир са решењем, молим за објашњење.

Постављено: 04/01/2017 у 18:04:47       Аутор smo2017-magenta

Поштована комисијо улажем жалбу на следеће задатке:

Задатак 4. Уочио сам грешку при преписивању у случају 2 када је \( l> k \) насталу у тренутку када је рачун до краја тривијалан. Наиме требало је:

\( a^2+a\geq k(a+1)(k+a+1)-k+k+a+1=k(a+1)(k+a+1)+a+1\geq (a+1)^2+a+1 \). Контрадикција. Верујем да је овај задатак суштински комплетно урађен за 7 поена јер та грешка не утиче никако на решење.


Задатак 3. Поступак за одређивање горњег ограничења је правилан (повећавање величине А барем за 3) али сам погрешно извео крајњу конфигурацију сијалица. Правилна крајња конфигурација је када је \( А> =2^{n+1}-4 \) (када је угашена само сијалица у средини или једна поред ње или обе) и добије се оцена да је број корака највише

\( \lfloor{\frac{A-1}{3}}\rfloor=\lfloor{\frac{2^{n+1}-5}{3}}\rfloor. \)

tirkizni

Хвала унапред!

Постављено: 04/01/2017 у 18:04:11       Аутор tirkizni

Поштована комисијо, улажем жалбе на следеће задатке:
1. задатак
Јасно ми је да решење није у потпуности тачно, али исто тако мислим да је до одређеног дела коректан начин, те мислим да вреди неки бод.Такође сам нагласио и када важи једнакост, што се често узме у обзир.
6. задатак
Свестан сам своје грешке у важном делу доказа, али мислим да део дотле вреди одређен број поена, с обзиром на уочене тетивне четвороуглове, једнаке углове и сличне троуглове.
Унапред захвалан, поздрав.

Постављено: 04/01/2017 у 19:04:56       Аутор smo2017-narandzast

Постована комисијо,

Залба на 4. задатак,
Сматрам да је задатак тацно урађен и најискреније бих волео да се поново погледа. Ресења задатака нисам успео да нађем на сајту, па нисам успео детаљно да сагледам где сам потенцијално погресио, али сам мисљења да је тацно.

Залба на задатак 5.
Ресење је тацно добијено, конструисан је пример и објасњен и требало би да задатак заслузи свих 7 поена. Направљен је лапсус, греска у брзини, на другој страни петог задатка (наставак 1) и на слици су у првој колони табеле 6x6 слуцајно нацртане даме за један ред висе, сто квари цело ресење (делује као да се висе од једне даме међусобно нападају). Да је ово лапсус говори да је на следецој страни (наставак 2) иста слика два пута нацртана али на прави нацин (постављање 8 дама на таблу 6x6). Сматрам да тај лапсус не треба да одузима ниједан поен.

Унапред хвала!

Постављено: 04/01/2017 у 20:04:20       Аутор smo2017-sivi

Поштована комисијо,
Жалим се на 3. и 5. задатак. У њима сам писао тачне ствари и мислим да их треба оценити неким природним бројем.
Унапред захвалан,
Љубичасти

Постављено: 04/02/2017 у 05:04:20       Аутор smo2017-ljubicasti

Поштована комисијо,
Улажем жалбу на 4. и 6. задатак у смислу да се по могућности поново прегледају.
Унапред хвала

Постављено: 04/02/2017 у 05:04:11       Аутор smo2017-crni

Поштована комисијо,
улажем жалбу на 6. задатак. Објашњење:
Главна идеја је да докажемо да је \( R(P,F;B,C)\cdot R(Q,F;B,C)=1 \) одакле из Леме 1(из тога да важи један смер следи да важи и други) следи \( \angle PAB=\angle QAC \).Ако пројективитет кроз \( T \) слика било коју праву која не сече \( k \) у бесконачну праву онда се \( \triangle ABC \) слика у једнакокраки \( \triangle A^{\prime}B^{\prime}C^{\prime} \)(због Леме 2) одакле због симетрије следи \( R(P^{\prime},F^{\prime};B^{\prime},C^{\prime})\cdot R(Q^{\prime},F^{\prime};B^{\prime},C^{\prime})=1=R(P,F;B,C)\cdot R(Q,F;B,C) \).

Унапред захвалан,
Зелени.

Постављено: 04/02/2017 у 05:04:02       Аутор smo2017-zeleni

smo2017-cinober:

3. Gornje ograničenje po kriterijumu vredi 3 poena, a konstrukcija 4. Ovde je napravljen prilično mali pomak ka gornjem ograničenju, što ne vredi više od 1 poena.

4. Prezentovani postupak ne vodi ka rešenju.

5. Tačno rešenje zadatka je da se može postaviti \( 2689 \) kraljica, pa je konstrukcija za \( 2017 \) kraljica vrlo slaba.

smo2017-bez:

2. Izostavljanje paralelnosti je po kriterijumu vredelo -1 bod.

3. i 5. Nije načinjen pomak u rešavanju zadatka.

4. Obrazloženje koraka \( xa^2+1\leqslant a^3+x\Rightarrow x\leqslant a \) nije baš trivijalno (i čak ne važi za \( a=1 \)), i bilo je potrebno detaljnije ga ispisati.

smo2017-magenta:

2. Beskonačno daleke tačke mogu se posmatrati samo u slučaju kada su sva korišćena tvrđenja projektivna, a što ovde nije ispunjeno (npr. Brokarova teorema, radikalne ose).

4. Žalba se delimično usvaja: +1 poen. Slučaj \( a< sk \) je teži, a on nije korektno rešen (pošto \( s \) i \( k \) zavise od \( n \), ne može se tvrditi da će za dovoljno veliko \( n \) važiti \( n(a-sk)< -sk \)).

smo2017-tirkizni:

3. Gornje ograničenje po kriterijumu je vredelo 3 poena a konstrukcija 4 (pri čemu u radu konstrukcija nije ni započeta).

4. Žalba se delimično usvaja: +1 poen.

smo2017-narandzasti:

1. Primenjena AK nejednakost ne vodi ka rešenju (nejednakost koja posle preostaje da se dokaže nije tačna: npr., \( a=b=0.001 \), \( c=0.998 \)).

6. Iz \( \triangle COB\sim\triangle ROS \) ne sledi direktno \( CB\parallel RS \), a dobijeni zaključci su vrlo jednostavni i ne vrede poen.

smo2017-sivi:

4. Iz \( n\mid c-f \) sledi \( c=f+ln \) za \( l\in\mathbb{Z} \), a ne \( l\in\mathbb{N}_0 \). Propušten slučaj je teži deo zadatka.

5. Kada se polja \( (2,1) \) i \( (4,2) \) zamene tablama \( 6\times 6 \) posmatranim u zadatku, dve dame s tih tabli će se ipak napadati iako se ova polja originalno ne napadaju.

smo2017-ljubicasti:

3. Nije načinjen pomak u rešavanju zadatka.

5. Granica jeste pogođena, ali bez ikakvog valjanog dokaza.

smo2017-crni:

4. i 6. Komisija je ponovo pregledala zadatke, i u njima nije nađeno ništa što zavređuje poene.

smo2017-zeleni:

6. Primenom projektivne transformacije kružnica \( k \) se ne slika obavezno u kružnicu opisanu oko \( \triangle A^{\prime}B^{\prime}C^{\prime} \) nego u neku koniku (i slično za \( k_a \)), pa tačke \( P^{\prime} \) i \( Q^{\prime} \) nisu analogne tačkama \( P \) i \( Q \) za dobijenu konfiguraciju.

Постављено: 04/02/2017 у 09:04:47       Аутор SMO2017-KOMISIJA
cosak
cosak cosak